۞ امام علی (ع) می فرماید:
امام صادق عليه السلام فرمود: مسلمان برادر مسلمان اسـت بـه او ظلم نمى كند و وی را خوار نمى سازد و غیبت وی را نمى كند و وی را فریب نمى دهد و محروم نمى كند. ‌وسائل الشيعه 8: 597 ‌

موقعیت شما : صفحه اصلی » كلمة الله العليا | ترکیب ج1
  • شناسه : 2771
  • 13 ژانویه 2022 - 0:53
  • 71 بازدید
  • ارسال توسط :
  • نویسنده : تفسیر رضوان
  • منبع : حوزه علمیه اصفهان
ترکیب آیه نوزدهم سوره بقره

ترکیب سوره مبارکه بقره آیه «19»

ترکیب آیه نوزدهم سوره بقره « أَوْ کَصَیِّبٍ مِنَ السَّماءِ فیهِ ظُلُماتٌ وَ رَعْدٌ وَ بَرْقٌ یَجْعَلُونَ أَصابِعَهُمْ فی‏ آذانِهِمْ مِنَ الصَّواعِقِ حَذَرَ الْمَوْتِ وَ اللَّهُ مُحیطٌ بِالْکافِرینَ (۱۹) » « یا چون بارانی سخت در ظلمت همراه با رعد و برق از آسمان فرود آید، تا مباد که از بانگ صاعقه بمیرند، انگشتان خویش […]

ترکیب آیه نوزدهم سوره بقره

« أَوْ کَصَیِّبٍ مِنَ السَّماءِ فیهِ ظُلُماتٌ وَ رَعْدٌ وَ بَرْقٌ یَجْعَلُونَ أَصابِعَهُمْ فی‏ آذانِهِمْ مِنَ الصَّواعِقِ حَذَرَ الْمَوْتِ وَ اللَّهُ مُحیطٌ بِالْکافِرینَ (۱۹) »

« یا چون بارانی سخت در ظلمت همراه با رعد و برق از آسمان فرود آید، تا مباد که از بانگ صاعقه بمیرند، انگشتان خویش در گوش ها کنند و خداست که بر کافران احاطه دارد.»

أَوْ

ترکیب: حرف عطف، مبنی بر سکون، محلی از اعراب ندارد.

کَ                     

ترکیب: حرف جر، مبنی بر فتح، محلی از اعراب ندارد.

صَیِّبٍ

ترکیب: اسم مجرور به حرف جر «ک»، علامت جر: کسره ظاهری

کَصَیِّبٍ: جار و مجرور، متعلّق به افعال عموم مقدر، محلاً مرفوع، خبر برای مبتدای محذوف

مِن

ترکیب: حرف جر، مبنی بر سکون، محلی از اعراب ندارد.

السَّماءِ

ترکیب: اسم مجرور به حرف جر «من» علامت جر: کسره ظاهری

مِنَ السَّماءِ: جار و مجرور، متعلّق به (صَیِّبٍ)

فِی

ترکیب: حرف جر، مبنی بر سکون، محلی از اعراب ندارد.

هِـ

ترکیب: ضمیر متصل، مبنی، محلاً مجرور به حرف جر «فی»

فِیهِ:جار و مجرور، متعلق به افعال عموم مقدر، محلاً مرفوع، خبر مقدم برای مبتدای (ظلمات)

ظُلُماتٌ

ترکیب: مبتدای مؤخر و مرفوع به ضمه ظاهری

وَ

ترکیب: حرف عطف، مبنی بر فتح، محلی از اعراب ندارد.

رَعْدٌ

ترکیب: معطوف به ظلمات و مرفوع به ضمه ظاهری

وَ            

ترکیب: حرف عطف، مبنی بر فتح، محلی از اعراب ندارد.

بَرْقٌ

ترکیب: معطوف به ظلمات و مرفوع به ضمه ظاهری

یَجْعَلُونَ

ترکیب: فعل مضارع مرفوع به ثبوت نون            واو: ضمیر متصل، مبنی، محلاً مرفوع، فاعل

أَصَابِعَ           

ترکیب: مفعول به و منصوب به فتحه ظاهری

هُمْ

ترکیب: ضمیر متصل، مبنی بر سکون، محلاً مجرور، مضاف الیه

فی                                           ‏             

ترکیب: حرف جر، مبنی بر سکون، محلی از اعراب ندارد.

آذانِ       

ترکیب: اسم مجرور به حرف جر « فی»، علامت جر: کسره ظاهری

فی آذانِ: جار و مجرور، متعلق به (یجعلون)

هِمْ                         

ترکیب: ضمیر متصل، مبنی بر سکون، محلاً مجرور، مضاف الیه

مِن

ترکیب: حرف جر، مبنی بر سکون، محلی از اعراب ندارد.

الصَّواعِقِ                    

ترکیب: اسم مجرور به حرف جر «من»، علامت جر: کسره ظاهری

مِنَ الصَّواعِقِ: جار و مجرور، متعلق به (یجعلون)

حَذَرَ

ترکیب: مفعول له و منصوب به فتحه ظاهری

الْمَوْتِ

ترکیب: مضاف الیه و مجرور به کسره ظاهری

وَ                                           

ترکیب: حرف استیناف، مبنی بر فتح، محلی از اعراب ندارد.

اللَّهُ

ترکیب: مبتدا و مرفوع به ضمه ظاهری

مُحیطٌ

ترکیب: خبر برای مبتدا و مرفوع به ضمه ظاهری

بِ          

ترکیب: حرف جر، مبنی بر کسر، محلی از اعراب ندارد.

الْکافِرینَ     

ترکیب: اسم مجرور به حرف جر «باء» علامت جر «یاء»

بِالکَافِرینَ: جار و مجرور، متعلق به (مُحیطٌ)

اعراب جملات آیه:

۱- کَصَیِّبٍ: عطف بر (کمثل)، محلاً مرفوع

۲- مِنَ السَّماءِ: متعلق به (کائن) مقدر، صفت برای (صیِّب)، محلاً مجرور

۳- فِیهِ: متعلق به افعال عموم مقدر، خبر مقدم برای ظلمات، محلاً مرفوع

۴- فِیهِظُلُماتٌ: صفت دوم برای (صیِّب)، محلاً مجرور

۵- یَجْعَلُونَ: صفت برای لفظ (اصحاب) مقدر محذوف، محلاً مجرور

۶- اللَّهُ مُحیطٌ: مستأنفه، محلی از اعراب ندارد.

بازدیدها: 0

برچسب ها

این مطلب بدون برچسب می باشد.

پاسخ دادن

ایمیل شما منتشر نمی شود. فیلدهای ضروری را کامل کنید. *

*

New Page 1