۞ امام علی (ع) می فرماید:
امام صادق عليه السلام فرمود: مسلمان برادر مسلمان اسـت بـه او ظلم نمى كند و وی را خوار نمى سازد و غیبت وی را نمى كند و وی را فریب نمى دهد و محروم نمى كند. ‌وسائل الشيعه 8: 597 ‌

ترجمه تفسیر المیزان جلد بیستم
ترجمه تفسیر المیزان جلد بیستم

ترجمه تفسیر المیزان جلد بیستم

ترجمه تفسیرالمیزان (مکارم شیرازی) جلد ۲۰ مشخصات کتاب (۷۰)سوره معارج مکی است و چهل و چهار آیه دارد (۴۴) سوره المعارج (۷۰): آیات ۱ تا ۱۸ اشاره ترجمه آیات بیان آیات مضامین سوره مبارکه معارج و مکی یا مدنی بودن آنها اشاره مراد از سؤال سائل بعذاب واقع مقصود از توصیف خدای تعالی به” ذی […]

ترجمه تفسیر المیزان جلد نوزدهم
ترجمه تفسیر المیزان جلد نوزدهم

ترجمه تفسیر المیزان جلد نوزدهم

ترجمه تفسیرالمیزان (مکارم شیرازی) جلد ۱۹ مشخصات کتاب (۵۲)سوره طور مکی است و چهل و نه آیه دارد (۴۹) سوره الطور (۵۲): آیات ۱ تا ۱۰ اشاره ترجمه آیات بیان آیات اشاره به مفاد کلی سوره مبارکه طور و بیان مقصود از” طور” اشاره اقوال مختلف در معنای” رق” و مراد از کتابی که مسطور […]

ترجمه تفسیر المیزان جلد هجدهم
ترجمه تفسیر المیزان جلد هجدهم

ترجمه تفسیر المیزان جلد هجدهم

ترجمه تفسیرالمیزان (مکارم شیرازی) جلد ۱۸ مشخصات کتاب (۴۲)سوره شوری مکی است و پنجاه و سه آیه دارد (۵۳) سوره الشوری (۴۲): آیات ۱ تا ۶ اشاره ترجمه آیات بیان آیات مدار سخن در سوره مبارکه شوری و وجوه مختلفی که در باره حروف مقطعه قرآن گفته شده است اشاره حق مطلب در باره حروف […]

ترجمه تفسیر المیزان جلد هفدهم
ترجمه تفسیر المیزان جلد هفدهم

ترجمه تفسیر المیزان جلد هفدهم

ترجمه تفسیرالمیزان (مکارم شیرازی) جلد ۱۷ مشخصات کتاب (۳۵)سوره فاطر مکی است و چهل و پنج آیه دارد (۴۵) سوره فاطر (۳۵): آیه ۱ اشاره ترجمه آیه بیان آیه اشاره معنای” فطر” و مراد از” فاطِرِ السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ” اشاره به اینکه همه ملائکه واسطه های بین خدا و خلق هستند، و مراد از اینکه […]

ترجمه تفسیر المیزان  جلد شانزدهم
ترجمه تفسیر المیزان جلد شانزدهم

ترجمه تفسیر المیزان جلد شانزدهم

ترجمه تفسیرالمیزان (مکارم شیرازی) جلد ۱۶ مشخصات کتاب (۲۸)سوره قصص مکی است و هشتاد و هشت آیه دارد (۸۸) سوره القصص (۲۸): آیات ۱ تا ۱۴ اشاره ترجمه آیات بیان آیات غرض و مفاد سوره قصص: وعده جمیل به مؤمنین با ذکر داستان موسی (علیه السلام) و فرعون اشاره وصف کارهای فرعون و محیطی که […]

ترجمه تفسیر المیزان  جلد پانزدهم
ترجمه تفسیر المیزان جلد پانزدهم

ترجمه تفسیر المیزان جلد پانزدهم

ترجمه تفسیرالمیزان (مکارم شیرازی) جلد ۱۵ مشخصات کتاب (۲۳)سوره مؤمنون مکی است، و صد و هجده آیه دارد (۱۱۸) سوره المؤمنون (۲۳): آیات ۱ تا ۱۱ اشاره ترجمه آیات بیان آیات اشاره معنای” فلاح” و” ایمان” و اشاره به اینکه ایمان علاوه بر اعتقاد قلبی، التزام به لوازم و عمل به مقتضیات اعتقاد را نیز […]

ترجمه تفسیر المیزان  جلد چهاردهم
ترجمه تفسیر المیزان جلد چهاردهم

ترجمه تفسیر المیزان جلد چهاردهم

ترجمه تفسیرالمیزان (مکارم شیرازی) جلد ۱۴ مشخصات کتاب (۱۹)سوره مریم مکی است و ۹۸ آیه دارد سوره مریم (۱۹): آیات ۱ تا ۱۵ اشاره ترجمه آیات بیان آیات غرض سوره مریم بشارت و انذار مردم است به بیان داستان زکریا، یحیی و مریم (علیهم السلام) و تقسیم مردم به سه دسته اشاره اشاره ای در […]

ترجمه تفسیر المیزان  جلد سیزدهم
ترجمه تفسیر المیزان جلد سیزدهم

ترجمه تفسیر المیزان جلد سیزدهم

ترجمه تفسیرالمیزان (مکارم شیرازی) جلد ۱۳ مشخصات کتاب (۱۷)سوره اسری مکی است و ۱۱۱ آیه دارد سوره الإسراء (۱۷): آیه ۱ اشاره ترجمه آیه بیان آیه اشاره نقل برخی اقوال در باره مدنی بودن بعضی از آیات سوره اسراء و اشاره به مفاد کلی این سوره مبارکه معنای آیه شریفه:” سُبْحانَ الَّذِی أَسْری بِعَبْدِهِ …” […]

ترجمه تفسیر المیزان  جلد دوازدهم
ترجمه تفسیر المیزان جلد دوازدهم

ترجمه تفسیر المیزان جلد دوازدهم

ترجمه تفسیرالمیزان (مکارم شیرازی) جلد ۱۲ مشخصات کتاب (۱۴)سوره ابراهیم مکی است و ۵۲ آیه دارد سوره إبراهیم (۱۴): آیات ۱ تا ۵ اشاره ترجمه آیات بیان آیات خلاصه و برداشتی از آیات سوره ابراهیم اشاره اشاره به عمومیت رسالت پیامبر اسلام (صلی الله علیه و آله) و اینکه مراد از” ناس” در” لِتُخْرِجَ النَّاسَ […]

ترجمه تفسیر المیزان  جلد یازدهم
ترجمه تفسیر المیزان جلد یازدهم

ترجمه تفسیر المیزان جلد یازدهم

ترجمه تفسیرالمیزان (مکارم شیرازی) جلد ۱۱ مشخصات کتاب ادامه سوره هود سوره هود (۱۱): آیات ۱۰۰ تا ۱۰۸ اشاره ترجمه آیات بیان آیات اشاره دو احتمال در معنای:” أَنْباءِ الْقُری مراد از اینکه آلهه مشرکین جز بر هلاکت و تباهی خوانندگان خویش نیفزودند اشاره به وجود ارتباط بین اعمال سابق و لاحق انسان و نیز […]

New Page 1