۞ امام علی (ع) می فرماید:
امام صادق عليه السلام فرمود: مسلمان برادر مسلمان اسـت بـه او ظلم نمى كند و وی را خوار نمى سازد و غیبت وی را نمى كند و وی را فریب نمى دهد و محروم نمى كند. ‌وسائل الشيعه 8: 597 ‌

موقعیت شما : صفحه اصلی » كلمة الله العليا | ترکیب ج1
  • شناسه : 2767
  • 13 ژانویه 2022 - 0:50
  • 123 بازدید
  • ارسال توسط :
  • نویسنده : تفسیر رضوان
  • منبع : حوزه علمیه اصفهان
ترکیب آیه هفدهم سوره بقره

ترکیب سوره مبارکه بقره آیه «17»

ترکیب آیه هفدهم سوره بقره « مَثَلُهُمْ کَمَثَلِ الَّذِی اسْتَوْقَدَ ناراً فَلَمَّا أَضاءَتْ ما حَوْلَهُ ذَهَبَ اللَّهُ بِنُورِهِمْ وَ تَرَکَهُمْ فی‏ ظُلُماتٍ لا یُبْصِرُونَ (۱۷) » « مثلشان، مثل آن کسانی است که آتشی افروختند، چون پیرامونش را روشن ، ساخت، خدا روشنایی از آنان باز گرفت و نابینا در تاریکی رهایشان کرد.» مَثَلُ ترکیب: […]

ترکیب آیه هفدهم سوره بقره

« مَثَلُهُمْ کَمَثَلِ الَّذِی اسْتَوْقَدَ ناراً فَلَمَّا أَضاءَتْ ما حَوْلَهُ ذَهَبَ اللَّهُ بِنُورِهِمْ وَ تَرَکَهُمْ فی‏ ظُلُماتٍ لا یُبْصِرُونَ (۱۷) »

« مثلشان، مثل آن کسانی است که آتشی افروختند، چون پیرامونش را روشن ، ساخت، خدا روشنایی از آنان باز گرفت و نابینا در تاریکی رهایشان کرد.»

مَثَلُ

ترکیب: مبتدا و مرفوع به ضمه ظاهری

هُمْ

ترکیب: ضمیر متصل، مبنی بر سکون، محلاً مجرور، مضاف الیه

کَ           

ترکیب: حرف جر، مبنی بر فتح، محلی از اعراب ندارد.

مَثَلِ

ترکیب: اسم مجرور به حرف جر «ک»، علامت جر: کسره و ظاهری

کَمَثَلِ: جار و مجرور، متعلّق به افعال عموم مقدّر، محلاً مرفوع، خبر برای مبتدا

الَّذِی

ترکیب: اسم موصول، مبنی بر سکون، محلاً مجرور، مضاف الیه

اسْتَوْقَدَ                                               

ترکیب: فعل ماضی، مبنی بر فتح، «هو» مستتر در آن محلاً مرفوع فاعل است.

ناراً    

ترکیب: مفعول به و منصوب به فتحه ظاهری

فَ        

ترکیب: حرف عطف، مبنی بر فتح، محلی از اعراب ندارد.

لَمَّا

ترکیب: حرف شرط جازم، مبنی بر سکون، محلی از اعراب ندارد.

أَضاءَتْ          

ترکیب: فعل ماضی، مبنی بر فتح، «هی» مستتر در آن محلاً مرفوع فاعل است.

مَا

ترکیب: اسم موصول، مبنی برسکون، محلاً منصوب، مفعول به

حَوْلَ           

ترکیب: ظرف مکان، مفعول فیه مکانی، متعلّق به افعال عموم مقدر

هُـ

ترکیب: ضمیر متصل، لفظاً مبنی و محلاً مجرور، مضاف الیه

ذَهَبَ           

ترکیب: فعل ماضی، مبنی بر فتح

اللَّهُ                         

ترکیب: فاعل و مرفوع به ضمه ظاهری

بِ 

ترکیب: حرف جر، مبنی بر کسر، محلی از اعراب ندارد.

نُورِ                              

ترکیب: اسم مجرور به حرف جر «باء»، علامت جر: کسره ظاهری

بِنُورِ: جار و مجرور، متعلّق به (ذَهَبَ)

هِمْ

ترکیب: ضمیر متصل، مبنی بر سکون، محلاً مجرور، مضاف الیه

وَ                            ‏

ترکیب: حرف عطف، مبنی بر فتح، محلی از اعراب ندارد.

تَرَکَ                       

ترکیب: فعل ماضی، مبنی بر فتح، «هو» مستتر در آن محلاً مرفوع فاعل است.

هُمْ

ترکیب: ضمیر متصل، مبنی بر سکون، محلاً منصوب، مفعول به

فِی‏                       

ترکیب: حرف جر، مبنی بر سکون، محلی از اعراب ندارد.

ظُلُماتٍ             

ترکیب: اسم مجرور به حرف جر «فی»، علامت جر: کسره ظاهری

فِی ظُلُمَاتٍ: جار و مجرور، متعلّق به (تَرَکَ)

لَا

ترکیب: حرف نفی، مبنی بر سکون، محلی از اعراب ندارد.

یُبْصِرُونَ

ترکیب: فعل مضارع مرفوع به ثبوت نون            واو: ضمیر متصل، مبنی، محلاً مرفوع، فاعل

اعراب جملات آیه: 

۱- مَثَلُهُمْ کَمَثَلِ الَّذِی اسْتَوْقَدَ ناراً: ابتدائیه، محلی از اعراب ندارد. 

۲- کَمَثَلِ:متعلّق به افعال عموم مقدر، خبر برای مبتدا، محلاً مرفوع

۳- اسْتَوْقَدَ ناراً:صله، محلی از اعراب ندارد.

۴- أَضاءَتْ ما حَوْلَهُ:جمله شرط لمّا، محلی از اعراب ندارد.

۵- حَوْلَهُ: متعلّق به افعال عموم مقدر، صله، محلی از اعراب ندارد.

۶- ذَهَبَ اللَّهُ بِنُورِهِمْ:جواب شرط لمّا، محلی از اعراب ندارد.

۷- بِنُورِهِمْ: متعلّق به (ذَهَبَ)، مفعول به با واسطه برای (ذَهَبَ)، محلاً منصوب

۸- تَرَکَهُمْ: عطف بر (ذَهَبَ)، محلی از اعراب ندارد.

۹- لا یُبْصِرُونَ: حال، محلاً منصوب

Visits: 4

برچسب ها

این مطلب بدون برچسب می باشد.

پاسخ دادن

ایمیل شما منتشر نمی شود. فیلدهای ضروری را کامل کنید. *

*

New Page 1