۞ امام علی (ع) می فرماید:
امام صادق عليه السلام فرمود: مسلمان برادر مسلمان اسـت بـه او ظلم نمى كند و وی را خوار نمى سازد و غیبت وی را نمى كند و وی را فریب نمى دهد و محروم نمى كند. ‌وسائل الشيعه 8: 597 ‌

موقعیت شما : صفحه اصلی » كلمة الله العليا | تجزیه | جلد 1
  • شناسه : 2722
  • ۲۳ دی ۱۴۰۰ - ۰:۰۲
  • 11 بازدید
  • ارسال توسط :
  • نویسنده : تفسیر رضوان
  • منبع : حوزه علمیه اصفهان
تجزیه آیه سی و پنجم سوره بقره

تجزیه سوره مبارکه بقره آیه «۳۵»

فهرست مطالب۱ وَ قُلنَا یَا آدَمُ اسکُن اَنتَ وَ زَوجُکَ الجَنَۀَ وَ کُلا مِنهَا رَغَداً حَیثُ شِئتُما وَ لا تَقرَبا هذِهِ الشَجَرَۀَ فَتَکُونا مِنَ الظَّالِمین (۳۵)۲ وَ۳ قُلنا۴ یا۵ آدَمُ۶ اُسکُن۷ اَنتَ۸ وَ۹ زَوجُ۱۰ کَ۱۱ الجَنَّۀَ۱۲ وَ۱۳ کُلا۱۴ مِن۱۵ ها۱۶ رَغَدًا۱۷ حَیثُ۱۸ شِئتُما۱۹ وَ۲۰ لا۲۱ تَقرَبا۲۲ هذه۲۳ الشَّجَرَۀ۲۴ فَ۲۵ تَکُونا۲۶ مِن۲۷ الظّالِمین تجزیه آیه سی […]

تجزیه آیه سی و پنجم سوره بقره

وَ قُلنَا یَا آدَمُ اسکُن اَنتَ وَ زَوجُکَ الجَنَۀَ وَ کُلا مِنهَا رَغَداً حَیثُ شِئتُما وَ لا تَقرَبا هذِهِ الشَجَرَۀَ فَتَکُونا مِنَ الظَّالِمین (۳۵)

وَ

تجزیه: حرف عطف، مبنی، غیرعامل

قُلنا

تجزیه: فعل ماضی، صیغۀ متکلم مع الغیر، ثلاثی مجرد، از مادّه قول، معتل، اجوف واوی، متعدّی، معلوم، مبنی، متصرّف.

یا

تجزیه: حرف ندا، مبنی، عامل

آدَمُ

تجزیه: اسم ثلاثی مزید، اسم علم اعجمی، اصل آن اَأدَم است، بر وزن اَفعَل، مشتق از ادیم الارض یا الأدمۀ، غیرمنصرف، متصرف، معرب، مفرد، مذکر

اُسکُن

تجزیه: فعل امر، صیغۀ مفرد مذکر مخاطب، ثلاثی مجرد، از مادّه سکن، سالم، متعدّی، معلوم، مبنی، متصرّف

اَنتَ

تجزیه: ضمیر منفصل مرفوعی، برای تأکید، صیغۀ مفرد مذکّر مخاطب، مبنی، معرفه، جامد، غیرمتصرّف

وَ

تجزیه: حرف عطف، مبنی، غیرعامل

زَوجُ

تجزیه: اسم ثلاثی مجرد، بروزن فَعل، از مادّه زوج، اجوف واوی، مفرد، مذکر، منصرف، متصرّف، جامد، معرب

کَ

تجزیه: ضمیر متصل مجروری، صیغۀ مفرد مذکر مخاطب، مبنی، معرفه، جامد، غیرمتصرّف

الجَنَّۀَ

تجزیه:   ال: الف و لام تعریف عهد حضوری، مبنی، غیرعامل، مختصّ به اسم
جنّۀ: اسم عین، ثلاثی مجرد، مضاعف، بر وزن تَمرَۀ (فَعلَۀ) که تای تأنیث در هر دو زایده است، از مادّه جنّ، منصرف، متصرّف، جامد، معرب، مفرد، مؤنث مجازی، معرفه به الف و لام

وَ

تجزیه: حرف عطف، مبنی، غیرعامل

کُلا

تجزیه: فعل امر، صیغۀ مثنی مذکر مخاطب، از مادّه أکل، ناسالم، مهموز الفاء، ثلاثی مجرد، متعدّی، معلوم، مبنی، متصرّف [ در اصل اُءکُلا بوده، هر دو همزۀ آن که اوّلی همزۀ امر و دومی فاءالفعل او بوده برای تضعیف حذف شده اند.]

مِن

تجزیه: حرف جر، مبنی، عامل، مختصّ به اسم

ها

تجزیه: ضمیر متصل مجروری، صیغۀ مفرد مؤنث غایب، معرفه، مبنی، جامد، غیرمتصرّف

رَغَدًا

تجزیه: اسم ثلاثی مجرد، بر وزن فَعَل، از مادّه رغد، سالم، جمع راغد (مانند خَدَم که جمع خادم است)، مصدر سماعی، جامد، احتمال دارد صفت مشبهه و مشتق باشد، منصرف، متصرّف، معرب

حَیثُ

تجزیه: اسم و ظرف مکان، مبنی، از مادّه حیث، اجوف یایی، منصرف، غیرمتصرّف، جامد، نکره، بر وزن فَعل، مفرد، مذکر.

شِئتُما

تجزیه: فعل ماضی، صیغۀ مثنی مذکّر مخاطب، از (شاء – یشاء)، ثلاثی مجرد از مادّۀ شیء، ناسالم، مهموز اللّام، اجوف یایی، لازم، معلوم، مبنی، متصرّف

وَ

تجزیه: حرف عطف، مبنی، غیرعامل

لا

تجزیه: حرف نهی، مبنی، عامل جزم

تَقرَبا

تجزیه: فعل مضارع، صیغۀ مثنی مذکر مخاطب، ثلاثی مجرد، از مادّه قرب، سالم، متعدّی، معلوم، معرب، متصرّف

هذه

تجزیه: اسم اشاره به نزدیک، برای مفرد مؤنث، معرفه، مبنی، جامد، غیرمتصرّف، (ها) در آن حذف تنبیه است.

الشَّجَرَۀ

تجزیه:  ال: الف و لام تعریف عهد حضوری، مبنی، غیرعامل، مختصّ به اسم
شجرۀ: اسم ذات، ثلاثی مجرد، از مادّۀ شجر، تاء آن زایده و تأنیث است، جامد، منصرف، متصرّف، معرب، مؤنث مجازی، معرفه به الف و لام

فَ

تجزیه: فاء سببیّه، مبنی، عامل

تَکُونا

تجزیه: فعل مضارع، صیغۀ مثنی مذکّر مخاطب، از مادّه کون، ثلاثی مجرد، معتل، اجوف واوی، معرب، متصرّف، از افعال ناقصه

مِن

تجزیه: حرف جر، مبنی، عامل، مختصّ به اسم

الظّالِمین

تجزیه:  ال: الف و لام موصول اسمی، مبنی، غیرعامل، مختصّ به اسم
ظالمین: اسم ثلاثی مزید، اسم فاعل، جمع مذکر سالم، مفردش ظالم، از مادّه ظلم، منصرف، متصرّف، مشتق، معرب، معرفه به الف و لام

بازدیدها: 0

برچسب ها

این مطلب بدون برچسب می باشد.

پاسخ دادن

ایمیل شما منتشر نمی شود. فیلدهای ضروری را کامل کنید. *

*

New Page 1