۞ امام علی (ع) می فرماید:
امام صادق عليه السلام فرمود: مسلمان برادر مسلمان اسـت بـه او ظلم نمى كند و وی را خوار نمى سازد و غیبت وی را نمى كند و وی را فریب نمى دهد و محروم نمى كند. ‌وسائل الشيعه 8: 597 ‌

موقعیت شما : صفحه اصلی » كلمة الله العليا | تجزیه | جلد 1
  • شناسه : 2722
  • 13 ژانویه 2022 - 0:02
  • 74 بازدید
  • ارسال توسط :
  • نویسنده : تفسیر رضوان
  • منبع : حوزه علمیه اصفهان
تجزیه آیه سی و پنجم سوره بقره

تجزیه سوره مبارکه بقره آیه «35»

تجزیه آیه سی و پنجم سوره بقره وَ قُلنَا یَا آدَمُ اسکُن اَنتَ وَ زَوجُکَ الجَنَۀَ وَ کُلا مِنهَا رَغَداً حَیثُ شِئتُما وَ لا تَقرَبا هذِهِ الشَجَرَۀَ فَتَکُونا مِنَ الظَّالِمین (35) وَ تجزیه: حرف عطف، مبنی، غیرعامل قُلنا تجزیه: فعل ماضی، صیغۀ متکلم مع الغیر، ثلاثی مجرد، از مادّه قول، معتل، اجوف واوی، متعدّی، معلوم، […]

تجزیه آیه سی و پنجم سوره بقره

وَ قُلنَا یَا آدَمُ اسکُن اَنتَ وَ زَوجُکَ الجَنَۀَ وَ کُلا مِنهَا رَغَداً حَیثُ شِئتُما وَ لا تَقرَبا هذِهِ الشَجَرَۀَ فَتَکُونا مِنَ الظَّالِمین (35)

وَ

تجزیه: حرف عطف، مبنی، غیرعامل

قُلنا

تجزیه: فعل ماضی، صیغۀ متکلم مع الغیر، ثلاثی مجرد، از مادّه قول، معتل، اجوف واوی، متعدّی، معلوم، مبنی، متصرّف.

یا

تجزیه: حرف ندا، مبنی، عامل

آدَمُ

تجزیه: اسم ثلاثی مزید، اسم علم اعجمی، اصل آن اَأدَم است، بر وزن اَفعَل، مشتق از ادیم الارض یا الأدمۀ، غیرمنصرف، متصرف، معرب، مفرد، مذکر

اُسکُن

تجزیه: فعل امر، صیغۀ مفرد مذکر مخاطب، ثلاثی مجرد، از مادّه سکن، سالم، متعدّی، معلوم، مبنی، متصرّف

اَنتَ

تجزیه: ضمیر منفصل مرفوعی، برای تأکید، صیغۀ مفرد مذکّر مخاطب، مبنی، معرفه، جامد، غیرمتصرّف

وَ

تجزیه: حرف عطف، مبنی، غیرعامل

زَوجُ

تجزیه: اسم ثلاثی مجرد، بروزن فَعل، از مادّه زوج، اجوف واوی، مفرد، مذکر، منصرف، متصرّف، جامد، معرب

کَ

تجزیه: ضمیر متصل مجروری، صیغۀ مفرد مذکر مخاطب، مبنی، معرفه، جامد، غیرمتصرّف

الجَنَّۀَ

تجزیه:   ال: الف و لام تعریف عهد حضوری، مبنی، غیرعامل، مختصّ به اسم
جنّۀ: اسم عین، ثلاثی مجرد، مضاعف، بر وزن تَمرَۀ (فَعلَۀ) که تای تأنیث در هر دو زایده است، از مادّه جنّ، منصرف، متصرّف، جامد، معرب، مفرد، مؤنث مجازی، معرفه به الف و لام

وَ

تجزیه: حرف عطف، مبنی، غیرعامل

کُلا

تجزیه: فعل امر، صیغۀ مثنی مذکر مخاطب، از مادّه أکل، ناسالم، مهموز الفاء، ثلاثی مجرد، متعدّی، معلوم، مبنی، متصرّف [ در اصل اُءکُلا بوده، هر دو همزۀ آن که اوّلی همزۀ امر و دومی فاءالفعل او بوده برای تضعیف حذف شده اند.]

مِن

تجزیه: حرف جر، مبنی، عامل، مختصّ به اسم

ها

تجزیه: ضمیر متصل مجروری، صیغۀ مفرد مؤنث غایب، معرفه، مبنی، جامد، غیرمتصرّف

رَغَدًا

تجزیه: اسم ثلاثی مجرد، بر وزن فَعَل، از مادّه رغد، سالم، جمع راغد (مانند خَدَم که جمع خادم است)، مصدر سماعی، جامد، احتمال دارد صفت مشبهه و مشتق باشد، منصرف، متصرّف، معرب

حَیثُ

تجزیه: اسم و ظرف مکان، مبنی، از مادّه حیث، اجوف یایی، منصرف، غیرمتصرّف، جامد، نکره، بر وزن فَعل، مفرد، مذکر.

شِئتُما

تجزیه: فعل ماضی، صیغۀ مثنی مذکّر مخاطب، از (شاء – یشاء)، ثلاثی مجرد از مادّۀ شیء، ناسالم، مهموز اللّام، اجوف یایی، لازم، معلوم، مبنی، متصرّف

وَ

تجزیه: حرف عطف، مبنی، غیرعامل

لا

تجزیه: حرف نهی، مبنی، عامل جزم

تَقرَبا

تجزیه: فعل مضارع، صیغۀ مثنی مذکر مخاطب، ثلاثی مجرد، از مادّه قرب، سالم، متعدّی، معلوم، معرب، متصرّف

هذه

تجزیه: اسم اشاره به نزدیک، برای مفرد مؤنث، معرفه، مبنی، جامد، غیرمتصرّف، (ها) در آن حذف تنبیه است.

الشَّجَرَۀ

تجزیه:  ال: الف و لام تعریف عهد حضوری، مبنی، غیرعامل، مختصّ به اسم
شجرۀ: اسم ذات، ثلاثی مجرد، از مادّۀ شجر، تاء آن زایده و تأنیث است، جامد، منصرف، متصرّف، معرب، مؤنث مجازی، معرفه به الف و لام

فَ

تجزیه: فاء سببیّه، مبنی، عامل

تَکُونا

تجزیه: فعل مضارع، صیغۀ مثنی مذکّر مخاطب، از مادّه کون، ثلاثی مجرد، معتل، اجوف واوی، معرب، متصرّف، از افعال ناقصه

مِن

تجزیه: حرف جر، مبنی، عامل، مختصّ به اسم

الظّالِمین

تجزیه:  ال: الف و لام موصول اسمی، مبنی، غیرعامل، مختصّ به اسم
ظالمین: اسم ثلاثی مزید، اسم فاعل، جمع مذکر سالم، مفردش ظالم، از مادّه ظلم، منصرف، متصرّف، مشتق، معرب، معرفه به الف و لام

Visits: 14

برچسب ها

این مطلب بدون برچسب می باشد.

پاسخ دادن

ایمیل شما منتشر نمی شود. فیلدهای ضروری را کامل کنید. *

*

New Page 1