۞ امام علی (ع) می فرماید:
امام صادق عليه السلام فرمود: مسلمان برادر مسلمان اسـت بـه او ظلم نمى كند و وی را خوار نمى سازد و غیبت وی را نمى كند و وی را فریب نمى دهد و محروم نمى كند. ‌وسائل الشيعه 8: 597 ‌

برچسب : آثار تعلیم

تعلیم و تربیت در اسلام  (ج ۱)
تعليم و تربيت در اسلام (ج 1)

تعلیم و تربیت در اسلام (ج ۱)

مشخصات کتاب درس اوّل: تعلیم و تربیت (۱) تعریف تعلیم‏ تعلیم واقعى‏ آثار تعلیم‏ تعریف تربیت‏ موضوع تعلیم و تربیت‏ خلاصه‏ پرسش‏ درس دوّم: تعلیم و تربیت (۲) تفاوت تعلیم با تربیت‏ رابطه تعلیم با تربیت‏ تقدم تربیت بر تعلیم‏ خلاصه‏ پرسش‏ درس سوّم: اهمیت تعلیم و تربیت (۱) مقدمه ارزش علم از دیدگاه اسلام‏ […]

New Page 1