۞ امام علی (ع) می فرماید:
امام صادق عليه السلام فرمود: مسلمان برادر مسلمان اسـت بـه او ظلم نمى كند و وی را خوار نمى سازد و غیبت وی را نمى كند و وی را فریب نمى دهد و محروم نمى كند. ‌وسائل الشيعه 8: 597 ‌

برچسب : رَبِّ

دائره المعارف رضوان سوره حمد آیه ۲
دائرة المعارف ادبی و تفسیری قرآن کریم

دائره المعارف رضوان سوره حمد آیه ۲

دائرة المعارف جامع رضوان سوره مبارکه حمد آیه 2 الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعالَمينَ (2) همه ستايشها، ويژه خداست كه مالك و مربّى جهانيان است.

New Page 1