۞ امام علی (ع) می فرماید:
امام صادق عليه السلام فرمود: مسلمان برادر مسلمان اسـت بـه او ظلم نمى كند و وی را خوار نمى سازد و غیبت وی را نمى كند و وی را فریب نمى دهد و محروم نمى كند. ‌وسائل الشيعه 8: 597 ‌

احادیث تصویری امام امیرالمؤمنین علیه السلام

احادیث تصویری امام امیرالمؤمنین علیه السلام

احادیث تصویری امام  امیرالمؤمنین علیه السلام حدیث شماره :۳۴۸ امام علی علیه السلام: آفت دوراندیشی و احتیاط، کار از کار گذشتن است! آفهُ الحَزْمِ فَوتُ الأمرِ میزان الحکمه، جلد ۱، صفحه ۱۸۲ ۷۹ ص: ۳۴۸ حدیث شماره :۳۴۹ امام علی علیه السلام: با فرو گذاشتن کارهای بیهوده، خردت کامل می گردد! بِتَرکِ ما لا یَعنیکَ […]

New Page 1