۞ امام علی (ع) می فرماید:
امام صادق عليه السلام فرمود: مسلمان برادر مسلمان اسـت بـه او ظلم نمى كند و وی را خوار نمى سازد و غیبت وی را نمى كند و وی را فریب نمى دهد و محروم نمى كند. ‌وسائل الشيعه 8: 597 ‌

از پارسایان برایم بگو (شرح خطبه همام)
از پارسایان برایم بگو (شرح خطبه همام)

از پارسایان برایم بگو (شرح خطبه همام)

از پارسایان برایم بگو (شرح خطبه همام) مشخصات کتاب عنوان قراردادی: نهج البلاغه. خطبه همام. فارسی – عربی عنوان و نام پدیدآور: از پارسایان برایم بگو: ترجمه خطبه متقین (همام )/ ترجمه و توضیح از جمال الدین دین پرور، – ‫۱۳۱۷ مشخصات نشر: تهران : بنیاد نهج البلاغه ‫، ۱۳۸۵٫ مشخصات ظاهری: ‫۴۶ ص. فروست: […]

نهج البلاغه : متن ، ترجمه و شرح خطبه متقین (همّام)
نهج البلاغه : متن ، ترجمه و شرح خطبه متقین (همّام)

نهج البلاغه : متن ، ترجمه و شرح خطبه متقین (همّام)

نهج البلاغه : متن ، ترجمه و شرح خطبه متقین (همّام) مشخصات کتاب سرشناسه : علی بن ابی طالب علیه السلام، امام اول، ۲۳ قبل از هجرت – ۴۰ ق. عنوان و نام پدیدآور : نهج البلاغه : متن و ترجمه و شرح خطبه متقین (هَمّام) / از روی متن تصحیح شده مرحوم دکتر صبحی […]

متقین‏ گلهای سرسبد آفرینش
متقين‏ گلهاي سرسبد آفرينش

متقین‏ گلهای سرسبد آفرینش

خوف، ديده بان دل مدام در کار مذمت نفس‏ آه از کمي توشه و درازي راه‏ باورمند و يقين آکنده‏ علم‏اليقين، عين‏اليقين، حق‏اليقين مهالک جهل، مفاسد علم‏ نفس، ماواي هر بدي‏ کوتاه آرزو، کم لغزش و خاشع‏ قناعت مرام، کم خوراک و سهل‏گير عنان، محکم و استوار بر کف‏

شرح خطبه متقین در نهج ‏البلاغه‏
شرح خطبه متقين در نهج ‏البلاغه‏

شرح خطبه متقین در نهج ‏البلاغه‏

  شرح خطبه‏ متقین   اهمیت نهج‏البلاغه   همام کیست؟   چگونگی القاء خطبه   علت خودداری امام   تقوا از نظر امام   اشتیاق همام   تقوا   تفسیر واژه «تقوا»   معنا و حقیقت تقوا   تقوا در نهج‏البلاغه   تقوا و آزادی   حراست از تقوا   تقوا از نظر عارفان   حمد، شکر و مدح   تفاوت حمد و شکر   تفاوت حمد و […]

New Page 1