۞ امام علی (ع) می فرماید:
امام صادق عليه السلام فرمود: مسلمان برادر مسلمان اسـت بـه او ظلم نمى كند و وی را خوار نمى سازد و غیبت وی را نمى كند و وی را فریب نمى دهد و محروم نمى كند. ‌وسائل الشيعه 8: 597 ‌

موقعیت شما : صفحه اصلی » كلمة الله العليا | تجزیه | جلد 1
  • شناسه : 2716
  • 12 ژانویه 2022 - 23:55
  • 59 بازدید
  • ارسال توسط :
  • نویسنده : تفسیر رضوان
  • منبع : حوزه علمیه اصفهان
تجزیه آیه سی و دوُّم سوره بقره

تجزیه سوره مبارکه بقره آیه «32»

تجزیه آیه سی و دوُّم سوره بقره «قَالُوا سُبحَانَکَ لا عِلمَ لَنا اِلاّ ما عَلَّمتَنا اِنّکَ اَنتَ العلیمُ الحکیمُ(32)» قَالُوا تجزیه: فعل ماضی، صیغۀ جمع مذکّر غایب، ثلاثی مجرد، از مادّه قول، معتل، اجوف واوی، متعدّی، مبنی، متصرّف، معلوم سُبحانَ تجزیه: اسم ثلاثی مزید، مصدر فعل ثلاثی، از مادّه سبح، سالم، غیر منصرف به خاطر […]

تجزیه آیه سی و دوُّم سوره بقره

«قَالُوا سُبحَانَکَ لا عِلمَ لَنا اِلاّ ما عَلَّمتَنا اِنّکَ اَنتَ العلیمُ الحکیمُ(32)»

قَالُوا

تجزیه: فعل ماضی، صیغۀ جمع مذکّر غایب، ثلاثی مجرد، از مادّه قول، معتل، اجوف واوی، متعدّی، مبنی، متصرّف، معلوم

سُبحانَ

تجزیه: اسم ثلاثی مزید، مصدر فعل ثلاثی، از مادّه سبح، سالم، غیر منصرف به خاطر زیادت (الف و نون) در آخرش، متصرّف، جامد، معرب، معرفه به اضافه

کَ

تجزیه: ضمیر متّصل برای مفرد مذکر مخاطب، مبنی، غیرمتصرّف، جامد، معرفه

لا

تجزیه: لاء نفی جنس، مبنی، عامل

عِلمَ

تجزیه: مصدر ثلاثی مجرد، از مادّه علم، سالم، منصرف، متصرّف، جامد، معرب، مفرد، مذکّر

لَ

تجزیه: حرف جر، مبنی، عامل، مختصّ به اسم

نا

تجزیه: ضمیر متّصل، برای متکلّم مع الغیر، معرفه، مبنی، جامد، غیرمتصرّف

(لنا)
جار و مجرور، متعلّق به عامل مقدّر، محلاً مرفوع، خبر(لا)

اِلاّ

تجزیه: حرف استثنا، مبنی، عامل

ما

تجزیه: موصول اسمی، موصول عام، معرفه، مبنی، غیرمتصرّف، جامد، اطلاق بر [مفرد، مثنی، جمع، مذکر، مؤنث]

عَلَّمتَ

تجزیه: فعل ماضی، صیغۀ مفرد مذکّر مخاطب، ثلاثی مزید، از باب تفعیل، از مادّه علم، سالم، متعدّی، مبنی، متصرّف، معلوم

نا

تجزیه: ضمیر متّصل برای متکلم مع الغیر، معرفه، مبنی، جامد، غیرمتصرّف

اِنَّ

تجزیه: از حروف مشبهۀ بالفعل برای تأکید، مبنی، عامل، مختصّ به اسم

کَ

تجزیه: ضمیر متّصل برای مفرد مذکّر مخاطب، مبنی، معرفه، جامد، غیرمتصرّف

اَنتَ

تجزیه: ضمیر فصل برای تأکید اسناد، برای مفرد مذکر مخاطب، معرفه، مبنی، جامد، غیرمتصرّف

العلیمُ

تجزیه: ال: الف و لام تعریف، مبنی، غیرعامل، مختصّ به اسم
علیم: اسم ثلاثی مزید، از مادّه علم، سالم، منصرف، متصرّف، صفت مشبهه بر وزن فَعیل برای مبالغه، مشتق، مفرد، مذکّر، معرب، معرفه به الف و لام

الحکیمُ

تجزیه: ال: الف و لام تعریف، مبنی، غیرعامل، مختصّ به اسم
حکیم: اسم ثلاثی مزید، از مادّه حکم، سالم، منصرف، متصرّف، صفت مشبهه بر وزن فَعیل، به نظر محقّقین صیغۀ مبالغه است، مشتق، مفرد، مذکّر، معرب، معرفه به الف و لام

Visits: 0

برچسب ها

این مطلب بدون برچسب می باشد.

پاسخ دادن

ایمیل شما منتشر نمی شود. فیلدهای ضروری را کامل کنید. *

*

New Page 1