۞ امام علی (ع) می فرماید:
امام صادق عليه السلام فرمود: مسلمان برادر مسلمان اسـت بـه او ظلم نمى كند و وی را خوار نمى سازد و غیبت وی را نمى كند و وی را فریب نمى دهد و محروم نمى كند. ‌وسائل الشيعه 8: 597 ‌

موقعیت شما : صفحه اصلی » تفسیر موضوعی رضوان » حرف ت » اقسامِ تاء
  • شناسه : 3961
  • ۰۲ اردیبهشت ۱۴۰۰ - ۱۶:۳۱
  • 11 بازدید
  • ارسال توسط :
  • نویسنده : تفسیر رضوان
  • منبع : حوزه علمیه اصفهان
اقسام تاء  در علم صرف
اقسام تاء در علم صرف

اقسام تاء در علم صرف

فهرست مطالب۱ ۱) تاء نشانه ی مؤنث۲ ۲) تاء وحدت : ۳ ۳) تاء مبالغه۴ ۴) تاء زیادی در مبالغه۵ ۵) تاء مرّه ۶ ۶) تاء نوع۷ ۷) تاء به جای فاءالفعل۸ ۸) تاء به جای عین الفعل ۹ ۹)  تاء به جای لام الفعل ۱۰ ۱۰)  تاء به جای یاء باب تفعیل ۱۱ ۱۱)  […]

۱) تاء نشانه ی مؤنث

* تاء تأنیث که نشانه ی مؤنث است.

مانند :  مُمَرِّضَه : خانم پرستار کُرّاسه :جزوه

۲) تاء وحدت :

* تاء وحدت در اسم جنس . برتقاله : یک پرتقال شجره : یک درخت..

این قاعده سماعی است وبرای هر اسمی عمومیت ندارد .

🔅 ضمناً کلمه ای مانند « شَجر» مفهوم کلّی وجمع دارد اما وقتی مفرد ومثنای آن را بخواهیم« ه »به آخرش اضافه می شود.

۳) تاء مبالغه

 تاء برای مبالغه در صفت یا اسمی :

« راوی » یعنی کسی که حدیث روایت می کند.

اما « روایه » و یا « مدرسه » یعنی جایی که در آن بسیار درس می خوانند .

۴) تاء زیادی در مبالغه

 تاء زیادی در مبالغه : کلمات

علّام : بسیار دانا فهّام : بسیار فهمیده صَبّار : بسیار شکیبا

و علامه ، فهّامه ، صَبّارَه یک درجه بالا تر از اسم های قبلی هستند.

🔅 « تاء » در آنها نشانه ی مؤنث نیست. مانند :رجلٌ علّامه . إمرأه عَلّامَه .

۵) تاء مرّه

*تاء مَرّه : بر انجام کار دریک مرتبه دلالت می کند.
مانند« ضربه : یک بازدن »
« شَربَه : یک بار نوشیدن »

🔅 اسم مرّه یا مصدر مرّه از سه حرفی بر وزن « فَعـلَه » می باشد .
مانند: « جَلسَه » در غیر از سه حرفی

🔅مصدر آن همراه « ه » در آخر ساخته می شود .
مانند « اِجتماعه » : یک بار گردهمایی

۶) تاء نوع

 تاء نوع : بر نوع کار دلالت دارد . مانند : لِبسَه : طرز پوشیدن

ما اَجمَلُ لِبسَتَهُ : پوشیدن او چه زیباست! از سه حرفی بر وزن « فِعـلَه » ساخته می شود .

مانند : جلسه : نوع نشستن
جِلسَتُهُ جلسهُ الاُمراءِ : طرز نشستن او مانند امیران است .

اَلاَسَدُ سَریعُ الوِثبَه : حالت پریدن شیر ، سریع است .
هِبَّه : حالت وزیدن باد

🔅 در غیر سه حرفی باز هم مانند اسم مرّه عمل می شود یعنی بر وزن مصدر ِ خودِ فعل با افزودن « ه » در آخر کلمه ساخته می شود . مانند : ابتسامه ، اِلتِفاته
اِلتَفَتُّ اِلتَفَاتۀَ العُقاب : به مانند عقاب توجه کردم .

۷) تاء به جای فاءالفعل

مانند: صِلَه ، هِبَه ، ثِقه ، عدّه که در اصل وَصل ، وَهب ، وَثق ، وَعد بوده اند .

۸) تاء به جای عین الفعل

مانند: إداره ، إستشاره ، إقامه ، إستقامه

که در اصل ادوار ، اِستشوار ، اِقوام ، اِستقوام بوده اند.

۹)  تاء به جای لام الفعل

مانند :شَفَه ، لُغَه ، سَنَه که در اصل شَفَه ، لُغَو ، سَنَو بوده اند.

۱۰)  تاء به جای یاء باب تفعیل

مانند:       تبصره  ،  تکمله  ،   تعرفه  ،  تَذکِره .

که در اصل  تبصیـر ، تکمیـل ، تعریــف  و تَذکِیــر بوده اند.

۱۱)  تاء به جای یاء نسبت

( دراسم منسوب جمع ) :

مانند دَیالمه ، اَشاعِره وصَیارفه که در اصل دَیلمیّ ، اَشعِریّ وصَیرفیّ بوده اند .

۱۲)  تاء به جای یاء منتهی الجموع

مانند : زَنادِقه ، غَطارَفَه، بَطارِقه و اَساوِره که در اصل زِندِیق : بی دین ، غِطرَیف : با سخاوت ، بِطریِق : پنگوئن و اُسوِار :تیر انداز ماهر که در اصل اساویر بود.

نوشته های مشابه

پاسخ دادن

ایمیل شما منتشر نمی شود. فیلدهای ضروری را کامل کنید. *

*

New Page 1